Upozornění: Vzhledem k velkému počtu objednávek a naplnění výrobních kapacit se doba vyřízení všech objednávek prodložuje na 14 dnů. Děkujeme za pochopení.

Instalace Spiro potrubí

Spiro potrubí vzhledem k jeho vyšší odolnosti je vhodné pro většinu rozvodů. Jeho zvýšená pevnost zajišťuje i možnost instalace do horších provozních podmínek. Potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu odolného vůči korozi a je vhodné k instalaci do 100 °C. Spiro potrubí najde široké uplatnění především při odvětrávání průmyslových objektů, kanceláří, skladů, garáží, kuchyní apod., kde je preferována stálost a nízká tlaková ztráta.

Doporučení pro instalaci Spiro rozvodů

 • S ohledem na velikost místnosti volte správný průměr potrubí.
 • Délka vzduchovodu by měla být co nejkratší, v závislosti na výkonu ventilátoru.
 • Počet redukcí případně jiných komponentů volte minimální, aby nedocházelo ke snižování učinnosti při odsávání či přívodu vzduchu.
 • Při spojování jednotlivých dílů Spiro potrubí je nutné použít vnitřní spojku, případně tvarovku např. koleno či redukci.
 • Při spojování jednotlivých dílů tvarovek (oblouky, redukce, klapky) je nutné použít vnější spojku
 • Potrubí může být instalováno přímo skrz zeď, na stěnu nebo do stropu.
 • U potrubí lze měnit délka individuálně, dle prostorových podmínek. Při zkracování potrubí je nutné použít ochranné pomůcky a dodržovat bezpečnost práce.

Propojení potrubí

Propojení jednotlivých tvarovek

 

Montáž Spiro potrubí

 • Před instalací potrubí je potřeba změřit vhodnou délku vzduchovodu a vytvořit plán jeho rozvodu.
 • Připevnění vzduchovodu na zeď nebo strop se provádí pomocí objímky s gumou, která pomáhá tlumit otřesy a snižuje hlučnost vzduchovodů.
 • Četnost objímek je závislá na průměru a délce potrubí. Maximální vzdálenost objímek od sebe je 2 metry.
 • Jednotlivé spoje potrubí doporučujeme zajistit samovrtnými šrouby nebo nýty a utěsnit hliníkovou lepící páskou, pro snížení tlakových ztrát vzduchovodu.
 • Do kovového potrubí je možné instalovat větrací mřížky, vhodné pro odvod nebo přívod vzduchu. Díky jejich použití dochází k úspoře použitého materiálu.
 • K zakončení vzduchovodů(při výstění do místností) je možné použít anemostat nebo mřížku.